ศูนย์บริการลูกค้า พีจีสล็อต

ศูนย์บริการลูกค้า พีจีสล็อต

พีจีสล็อตออนไลน์ เปิดตัวเว็บให้บริการใหม่อีกหนึ่งเว็บ นั้นคือเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นศูนย์บริการลูกค้า อย่างเป็นทางการของคนไทย อำนวยความสะดวกดูแลในการเล่นสล็อต

จุดหมายศูนย์บริการของพีจีสล็อต ก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดมุ่งหวังที่สำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของดูแลการตลาด ภาพลักษณ์ และการเข้าถึงของผู้คนที่มีต่อเว็บพีจีสล็อต

หน้าที่ศูนย์บริการของเราไม่ได้เป็นศูนย์บริการในการดูแลเกมส์โดยตรง หรือพัฒนาระบบเกมส์ แต่เน้นไปที่การดูแลลูกค้า อำนวยความสะดวกแก่ผู้เล่นพีจีสล็อตเป็นหลัก อำนาจหน้าที่ถึงรวมไปถึงการออกนโยบายภายในขอบเขตการทำงาน ในพื้นทีรับผิดชอบคือไทย และสามารถจัดตั้งและมอบโปรโมชั่น ติดต่อพูดคุยให้กับลูกค้าได้

จุดเด่นที่สำคัญของศูนย์บริการพีจีสล็อตของไทย คือการเข้าถึงการสื่อสารที่ใกล้ชิดกับลูกค้าในพื้นที่มากกว่า ทีมการตลาดที่ดูแลทั่วโลก จึงเป็นไปได้ที่ศูนย์บริการของเรา จะสามารถดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดี

การจัดตั้งศูนย์บริการของเราถึงแม้จะดูแลคนไทยโดยตรง แต่ด้วยข้อกฏหมายทำให้ต้องมีที่ตั้งสำนักงาน พีจีสล็อต ไว้ที่ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตในการจัดตั้งพนัน อาคารสำนัหงาน ตั้งอยู่ที่ตำบลปอยเปต อำเภออูร์ชเรา จังหวัดบันทายมีชัย ประเทศกัมพูชา

สุดท้ายนี้ศูนย์บริการของเรามีความตั้งใจ อย่างยิ่งที่อยากนำพา สล็อตออนไลน์จากค่าย พีจีซอฟท์ ขึ้นเป็นอันดับ 1 ด้านเกมส์สล็อตยอดนยม เราจะดูแลและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง